Direction and creation in ICT

for business results!

"Vrijwaringsclausule."

Zorgvuldig aangebrachte boeien. Sterke stromingen en getijden kunnen ondiepten in de vaargeul veroorzaken.

Disclaimer

Bijou Consulting besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid, volledigheid en actualiteit van de gegevens op haar website. Toch kan het voorkomen dat de informatie weergegeven op deze site na verloop van tijd niet (meer) geheel juist is en/of onvolledigheden bevat. Wijziging in deze site kunnen op elk moment door Bijou Consulting worden aangebracht. Aan de informatie op deze site kunnen geen rechten worden ontleend.

Bijou Consulting kan niet garanderen dat de hyperlinks vermeld op deze site juist zullen zijn wanneer u deze bekijkt. Bijou Consulting aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van sites waar middels een hyperlink of op andere wijze naar wordt verwezen.

Bijou Consulting aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit of enigerlei verband houdt met gebruik van deze site.

Zoeken

Bel direct

06 - 53 644 701

www.bijouconsulting.com
Ga naar top